Meer informatie

ECoop

ECoop is een organisatie- en adviesbureau voor de ondersteuning van burgers, bedrijven en overheden die de energietransitie willen versnellen en geloven dat de energie van de toekomst niet alleen duurzaam maar ook lokaal opgewekt is. ECoop begeleidt in de noordelijke provincies ruim dertig lokale Energie Coöperaties die veelal op basis van de PostCodeRoos regeling een opwek project willen realiseren. We adviseren en ondersteunen, met raad en daad, bij het opzetten van Lokale Energie Coöperaties (ECoops) op verschillende gebieden:

Bezoek de ECoop website: www.ecoop.nl

LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden. Dat is de belofte aan onze leden.

De wereld is in beweging. Agrarische ondernemers ervaren dat dagelijks en staan voor de uitdaging om in te spelen op maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen, zoals de toenemende internationalisering, de grotere invloed van milieu en natuur en opschaling van de verwerking en afzet. Hun inkomen wordt door liberalisering en globalisering in toenemende mate beïnvloed door de wereldmarkt. Linksom of rechtsom, altijd moet daarbij worden ingespeeld op wat de consument belangrijk vindt: prijs, gezondheid, milieu, landschap en dierenwelzijn.

Voor de ruimte om te ondernemen, het versterken van het ondernemerschap en van marktposities en voor het werken aan het imago is een sterke collectieve belangenbehartiging noodzakelijk. Dat vraagt een sterke ondernemers- en werkgeversorganisatie, die resultaatgericht, ondernemend en dichtbij is voor haar leden: LTO Noord.

LTO heeft ruime ervaring met asbestsaneringstrajecten en heeft in dit kader ook al collectieve inkoop afspraken gemaakt. Dak eigenaren die meedoen aan de Samen ZONder Asbest pilot kunnen gebruik maken van deze collectieve afspraken.

Provincie Groningen

De Provincie Groningen is één van de koplopers op het gebied van energietransitie beleid en een van de meest actieve provincies in het aanpakken van de asbestsaneringsopgave. Groningen ondersteund door middel van de subsidieregeling ‘Asbest er af, PostCodeRoos er op’ zowel de dak eigenaren als de burgers die mee willen doen aan het project Samen ZONder Asbest.

Provincie Fryslân

De Provincie Fryslân is een koploper op het gebied van energietransitie beleid en een van de meest actieve provincies in het aanpakken van de asbestsaneringsopgave. Fryslân ondersteund door middel van de subsidieregeling ‘Asbest er af, PostCodeRoos er op’ zowel de dak eigenaren als de burgers die mee willen doen aan het project Samen ZONder Asbest.