Het gebruik van asbest is net als het gebruik van fossiele brandstoffen slecht voor mens en milieu. Daarom is de overgang naar een asbestvrije leefomgeving en duurzame energie noodzakelijk. Voor de verduurzaming van de energievoorziening heeft de overheid verschillende doelstellingen en stimuleringsmaatregelen vastgesteld. Het gebruik van asbest is met ingang van 2024 verboden en ook hiervoor heeft de overheid een regeling in het leven geroepen.

In het project Samen ZONder Asbest wordt door ECoop een aanpak ontwikkeld waarin dak eigenaren en burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Binnen Samen ZONder Asbest worden verschillende stimuleringsmaatregelen gecombineerd zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan die van de verschillende regelingen afzonderlijk.

De provincie Fryslân ondersteunt deze aanpak financieel door een pilot mogelijk te maken vanuit de regeling ‘Asbest eraf, PostCodeRoos erop’ waarin 20 Friese daken getransformeerd worden van asbestdak naar een zonnedak waarvan naast de dak eigenaar ook burgers in de omgeving kunnen profiteren. Deze pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met LTO Noord.

Voorbeeld van een project

Coöperatie vereniging “Mei-inoar Grien” U.A.

Mei-inoar Grien is een vrijwilligersinitiatief zonder winstoogmerk en is opgericht op 7 april 2015. Mei-inoar Grien is de merknaam van Coöperatieve vereniging “Mei-inoar Grien” U.A.
De vrijwilligers van Mei-inoar Grien werken gezamenlijk aan onderstaande doelen:

  • Duurzame energie lokaal opwekken
  • Lager energie verbruik & lagere energiekosten
  • Energiegelden in onze eigen regio houden

Meer informatie

Het laatste nieuws

Veel belangstelling voor Samen ZONder Asbest, deelnemers geselecteerd!

Na de presentatie van SamenZONderasbest op 15 september hebben ruim honderd eigenaren van asbest daken en verschillende energie coöperaties hun belangstelling voor deelname aan de pilot gemeld. Met alle dak eigenaren die zich aangemeld hebben is een inventariserend gesprek gevoerd. Zo is bepaald of de aanmelding geschikt is voor deelname aan de pilot. Niet alle … Lees meer