SamenZONderAsbest: van kostenpost naar inkomstenbron

Een omvangrijk zonnedak. Direct omwonenden die samen genieten van de groene energieopbrengst. En een dak dat ook meteen asbestvrij is. ECoop, sinds 2020 onderdeel van stichting Buurkracht, slaat met de aanpak SamenZONderAsbest meerdere vliegen in één klap.

> Ga naar Stichting Buurkracht voor de meest actuele informatie over de collectieve zonnedakaanpak en SamenZONderAsbest

 

Samen de asbestsanering én energietransitie versnellen

ECoop heeft een aanpak ontwikkeld waarin dakeigenaren en omwonenden samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Kenmerkend voor de aanpak is dat verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd, zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk.

Eerste pilotprojecten

De eerste pilot is begin 2019 afgerond in Friesland. En met succes: 18 Friese daken zijn getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. In de provincie Groningen is medio 2019 de tweede pilot gestart. Deze pilot heeft ruimte om 120 daken aan te pakken en loopt nog. En eind 2020 heeft de Friese pilot een vervolg gekregen: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat nog eens twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie wordt geproduceerd. De pilot in Friesland is inmiddels, per begin september, voltooid. De lopende projecten worden op dit moment afgerond.

 

Met steun van de Provincies

De steun van de Provincies zorgt ervoor dat de SamenZONderAsbestaanpak zich steeds verder ontwikkeld.

Resultaten Friese SamenZONderAsbest pilot

Na de start van het project hebben zich in totaal meer dan 140 belangstellenden aangemeld. Met een aantal is een inventariserend gesprek gevoerd om te beoordelen of het dak geschikt is voor deelname aan de pilot. Uiteindelijk zijn 18 daken aangepakt en schitteren er voortaan zonnepanelen op de asbestvrije daken. Het eerste pilotproject in Fryslân is begin 2019 afgerond.

  • Gesaneerd oppervlakte: ongeveer 24.249 m2
  • Opgesteld vermogen: 1.161.800 Wp
  • Stroom voor 300 huishoudens
  • Aantal betrokken coöperaties: 15
  • Waarvan nieuw opgericht: 5

Voorbeeldproject

Het laatste nieuws

Vanaf 1 april: nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Vanaf 1 april 2021 geldt de ‘nieuwe’ Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) . Deze regeling vervangt de huidige Postcoderoosregeling. Met deze regeling kunnen omwonenden eenvoudiger deelnemen aan duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Deze Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, zoals de ‘nieuwe’ Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) officieel heet, ondersteunt nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie. Met als … Lees meer