Goed nieuws, SamenZONderAsbest Groningen flink uitgebreid door een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen! De Provincie Groningen heeft dankzij deze bijdrage opdracht gegeven voor 100 extra SamenZONderAsbest daken. Aanmelden is nu weer mogelijk voor eigenaren van asbest daken die dat nog niet eerder gedaan hebben. Eerdere aanmeldingen zijn bij ons in behandeling.

Het gebruik van asbest is net als het gebruik van fossiele brandstoffen slecht voor mens en milieu. Daarom is de overgang naar een asbestvrije leefomgeving en gebruik van duurzame energie noodzakelijk. Voor de verduurzaming van de energievoorziening heeft de overheid verschillende doelstellingen en stimuleringsmaatregelen vastgesteld. Ook heeft de overheid met ons een regeling in het leven geroepen: SamenZONderAsbest.

In de pilotprojecten van SamenZONderAsbest wordt door ECoop een aanpak ontwikkeld waarin dak eigenaren en burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. In een SamenZONderAsbest pilot worden verschillende (landelijke en regionale) stimuleringsmaatregelen gecombineerd zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk.

De eerste pilot van SamenZONderAsbest is in 2018 uitgevoerd in Friesland. In totaal zijn 20 Friese daken getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. De tweede pilot wordt gehouden in 2019 in de Provincie Groningen. De steun van de provincies maakt het mogelijk de SamenZONderAsbest aanpak verder te ontwikkelen. Binnen de Groninger pilot is er inmiddels ruimte gemaakt om 120 asbestdaken in te ruilen voor coöperatieve zonnedaken waarvan de dak eigenaren en de omwonenden profiteren!

Meld u direct aan voor een dakcheck

Resultaten Friese SamenZONderAsbest pilot

Na de start van het project hebben zich in totaal meer dan 140 belangstellende dak eigenaren aangemeld. Met een aantal dak eigenaren is een inventariserend gesprek gevoerd. Zo is bepaald of het dak geschikt is voor deelname aan de pilot. Op deze manier zijn er 20 daken geselecteerd waarvan er nu 17 gesaneerd zijn. Medio 2019 zullen alle 20 asbest daken veranderd zijn in een coöperatief zonnedak.

  • Gesaneerd oppervlakte: ongeveer 23.500 m2
  • Opgesteld vermogen: 990.795 Wp
  • Stroom voor 300 huishoudens
  • Aantal betrokken coöperaties: 15
  • Waarvan nieuw opgericht: 5

Voorbeeldproject

Het laatste nieuws

Groningse SamenZONderAsbest pilot uitgebreid

Goed nieuws! Provincie Groningen geeft uit het Nationaal Programma Groningen 100 extra dakchecks. Lees hieronder het persbericht: Stimuleringsregeling SamenZonderAsbest uitgebreid met 100 daken Aanvragen dakcheck weer mogelijk Met een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma Groningen kan de succesvolle pilot SamenZonderAsbest flink worden uitgebreid. Hierbij werken dakeigenaren en lokale energiecoöperaties samen om … Lees meer