Het gebruik van asbest is net als het gebruik van fossiele brandstoffen slecht voor mens en milieu. Daarom is de overgang naar een asbestvrije leefomgeving en gebruik van duurzame energie noodzakelijk. Voor de verduurzaming van de energievoorziening heeft de overheid verschillende doelstellingen en stimuleringsmaatregelen vastgesteld. Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden en ook hiervoor heeft de overheid een regeling in het leven geroepen: SamenZONderAsbest.

In de pilotprojecten van SamenZONderAsbest wordt door ECoop een aanpak ontwikkeld waarin dak eigenaren en burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. In een SamenZONderAsbest pilot worden verschillende (landelijke en regionale) stimuleringsmaatregelen gecombineerd zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk.

De eerste pilot van SamenZONderAsbest is in 2018 uitgevoerd in Friesland. In totaal zijn 20 Friese daken getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. De tweede pilot wordt gehouden in 2019 in de Provincie Groningen. De steun van de Provincies maakt het mogelijk de SamenZONderAsbest aanpak verder te ontwikkelen. Ook binnen de Groninger pilot is er ruimte om 20 asbestdaken in te ruilen voor coöperatieve zonnedaken waarvan de dak eigenaren en de omwonenden profiteren!

Meld u direct aan voor een dakcheck

Resultaten Friese SamenZONderAsbest pilot

Na de start van het project hebben zich in totaal meer dan 140 belangstellende dak eigenaren aangemeld. Met een aantal dak eigenaren is een inventariserend gesprek gevoerd. Zo is bepaald of het dak geschikt is voor deelname aan de pilot. Op deze manier zijn er 20 daken geselecteerd waarvan er nu 17 gesaneerd zijn. Medio 2019 zullen alle 20 asbest daken veranderd zijn in een coöperatief zonnedak.

  • Gesaneerd oppervlakte: ongeveer 23.500 m2
  • Opgesteld vermogen: 990.795 Wp
  • Stroom voor 300 huishoudens
  • Aantal betrokken coöperaties: 15
  • Waarvan nieuw opgericht: 5

Voorbeeldproject

Het laatste nieuws

Gedeputeerden Homan en Staghouwer geven startschot voor SamenZONderAsbest Groningen

  Op 24 januari 2019 hebben de gedeputeerden Nienke Homan en Henk Staghouwer het startschot gegeven voor de SamenZONderAsbest in de Provincie Groningen. Door deelname aan SamenZONderAsbest verandert het dak voor de eigenaar van kostenpost in een investering met een opbrengst die bijdraagt aan de financiering van de sanering en het nieuwe dak.     … Lees meer