Twintig nieuwe SamenZONderAsbestprojecten in Friesland: aanmelden mogelijk
Het succes van het eerste Friese SamenZONderAsbestproject heeft geresulteerd in een vervolg: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie geproduceerd wordt. Eigenaren van asbestdaken kunnen zich kosteloos melden voor een check om te bekijken of het dak en de locatie hiervoor geschikt zijn. 
Aanmelden provincie Friesland
Ook in de provincie Groningen loopt een SamenZONderAsbestproject waaraan eigenaren van asbestdaken mee kunnen doen.
Aanmelden provincie Groningen

 

Het belang van daken zónder asbest

Het gebruik van asbest is, net als het gebruik van fossiele brandstoffen, slecht voor mens en milieu. Daarom is de overgang naar een asbestvrije leefomgeving én het gebruik van duurzame energie noodzakelijk. Voor de verduurzaming van de energievoorziening heeft de overheid verschillende doelstellingen en stimuleringsmaatregelen vastgesteld.

Samen de asbestsanering én energietransitie versnellen

In de pilotprojecten van SamenZONderAsbest heeft ECoop een aanpak ontwikkeld waarin dakeigenaren en overige burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Kenmerkend voor de aanpak is dat verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd, zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk.

Eerste pilotprojecten

De eerste pilot is begin 2019 afgerond in Friesland. En met succes: 18 Friese daken zijn getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. In de provincie Groningen is medio 2019 de tweede pilot gestart. Deze pilot heeft ruimte om 120 daken aan te pakken en loopt nog.

Met steun van de Provincies

De steun van de Provincies zorgt ervoor dat de SamenZONderAsbestaanpak zich steeds verder ontwikkeld. Het doel is te komen tot een landelijke regeling, zodatde sanering van asbestdaken een stevige impuls krijgt.  En er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor coöperatieve zonnedaken waarvan de dakeigenaren en de omwonenden profiteren!

 

Meld u direct aan voor een dakcheck

Resultaten Friese SamenZONderAsbest pilot

Na de start van het project hebben zich in totaal meer dan 140 belangstellenden aangemeld. Met een aantal is een inventariserend gesprek gevoerd om te beoordelen of het dak geschikt is voor deelname aan de pilot. Uiteindelijk zijn 18 daken aangepakt en schitteren er voortaan zonnepanelen op de asbestvrije daken. Het eerste pilotproject in Fryslân is begin 2019 afgerond.

  • Gesaneerd oppervlakte: ongeveer 24.249 m2
  • Opgesteld vermogen: 1.161.800 Wp
  • Stroom voor 300 huishoudens
  • Aantal betrokken coöperaties: 15
  • Waarvan nieuw opgericht: 5

Voorbeeldproject

Het laatste nieuws

Twintig nieuwe SamenZONderAsbestprojecten in Friesland

Het succes van het eerste Friese SamenZONderAsbestproject, een initiatief van ECoop dat onderdeel is van Stichting Buurkracht, heeft geresulteerd in een vervolg: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie geproduceerd wordt. Eigenaren van asbestdaken kunnen zich kosteloos melden … Lees meer