Vanaf 1 april: nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Vanaf 1 april 2021 geldt de ‘nieuwe’ Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) . Deze regeling vervangt de huidige Postcoderoosregeling. Met deze regeling kunnen omwonenden eenvoudiger deelnemen aan duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.
Deze Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, zoals de ‘nieuwe’ Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) officieel heet, ondersteunt nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie. Met als doel dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. De regeling is bedoeld voor energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en vervangt per 1 april 2021 de huidige fiscale Regeling Verlaagd Tarief ofwel Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

De aanleiding

Het kabinet wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak voor duurzame energie. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

Eenvoudiger om deel te nemen

Via de Salderingsregeling ontvangen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit opwekken, een verlaging van hun energierekening. De energieleverancier trekt de energie die je teruglevert af van de energie die je geleverd hebt gekregen. Met de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking kunnen omwonenden (in plaats van op eigen dak of grond) makkelijker participeren in productie-installaties voor hernieuwbare energie in hun directe omgeving.

In de praktijk

Met deze nieuwe Subsidieregeling wordt de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) beëindigd (voor nieuwe projecten). In de de postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of een Vereniging van Eigenaars (VvE), die duurzame elektriciteit opwekt, korting op hun energiebelasting, zolang deze leden wonen of gevestigd zijn in de zogenaamde postcoderoos.

Ondersteuning van lokale initiatieven

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is – als vervanger van de postcoderoosregeling – bedoeld om nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie door coöperaties of VvE’s te ondersteunen . Het is voor coöperaties en VvE’s belangrijk dat er zekerheid bestaat over de toekomstige inkomsten en of deze voldoende zijn voor een rendabele exploitatie van de productie-installatie. Deze regeling biedt deze zekerheid. Productie-installaties worden via deze regeling ondersteund met een passend bedrag per kWh dat aansluit bij de kosten van de productie-installatie.

De werking van de ‘nieuwe’ Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 

Op grond van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking kunnen energiecoöperaties en VvE’ subsidie ontvangen voor een coöperatieve productie-installatie die hernieuwbare elektriciteit opwekt. Dit betreft productie-installaties in de categorieën zon, wind en waterkracht. De coöperatie of VvE ontvangt hiermee een vaste subsidie vergoeding voor de productie van coöperatief opgewekte duurzame energie.
De regeling is bedoeld om lokale opwek met productie-installaties voor hernieuwbare energie te ondersteunen. Voor bepaling of van lokale opwek en wanneer niet wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde postcoderoos. Zowel de productie-installatie als de leden van de coöperatie of VvE zullen gevestigd moeten zijn in deze postcoderoos.

Exploitatiesubsidie

De subsidie is een exploitatiesubsidie: de subsidie wordt betaald voor de productie van elektriciteit, uitgedrukt in het geproduceerd aantal kWh. Met het verstrekken van de subsidie wordt gedurende vijftien jaar het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Dit verschil wordt ook wel de onrendabele top genoemd. Daarbij wordt een redelijk rendement op eigen vermogen gehanteerd.
(bron: hieropgewekt. Stichting Buurkracht, waar ECoop/SamenZONderAsbest onder valt, vormt samen met onder andere Hier de Participatiecoalitie)

Terug naar het overzicht