Veel asbest ligt op daken en het moment van de asbestsanering is een natuurlijk tijdstip om te overwegen ook zonnepanelen te plaatsen. In een SamenZONderAsbest project wordt een asbestdak gesaneerd en wordt op het nieuwe dak een zonnepanelen installatie geplaatst, zonder dat de dak eigenaar zelf hoeft te investeren in de zonnepanelen installatie. Wel kan hij meeprofiteren van de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit middels een jaarlijkse korting op de energiebelasting. SamenZONderAsbest combineert verschillende stimuleringsmaatregelen zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk.

Voor de sanering van het dak bestaan op dit moment alleen op provinciaal niveau stimuleringsregelingen die ook per provincie verschillen. Voor de energietransitie zijn op elk overheidsniveau stimuleringsregelingen beschikbaar. In het kader van een SamenZONderAsbest project wordt in ieder geval gebruikt gemaakt van de Postcoderoos regeling (Regeling Verlaagd Tarief).

De ontwikkeling van de SamenZONderAsbest-formule en de toetsing ervan in de dynamische praktijk wordt gedaan door middel van verschillende Provinciale pilots. Binnen een pilot worden, naast de opgedane ervaringen in eerdere pilots, de stimuleringsmaatregelen die in die Provincie beschikbaar zijn ingepast. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een aanpak die uniform is, door meerdere Provincies wordt ondersteund en ook de basis vormt voor een landelijke aanpak. De SamenZONderAsbest-formule geeft concreet invulling de door de Kamer aangenomen moties (oktober 2018) waarin de koppeling gelegd wordt tussen de asbestopgave en de verduurzamingsopgave en het expliciet verzoek om in overleg met decentrale overheden te komen met een opschaalbare oplossing.

Een eigenaar van een asbestdak die het voornemen heeft om deze te saneren, stelt het gesaneerde dak daarna beschikbaar aan een lokale energiecoöperatie. Deze coöperatie plaatst zonnepanelen op het dak en maakt het -dankzij de PostCodeRoos regeling- voor mensen uit de omgeving mogelijk om hiervan te profiteren.

Door het dak voor een PostCodeRoos project beschikbaar te stellen aan een lokale energie coöperatie ontstaan voor de dak eigenaar extra inkomsten en dus een extra dekking voor de investering. Het wordt bovendien aantrekkelijk om meer zonnepanelen op het dak te plaatsen dan dat op de locatie voor het eigen energieverbruik nodig is. Dit draagt bij aan een versnelling van de energietransitie. De gelijktijdige –“in een moeite door”- aanpak van de asbestsanering en het realiseren van het gezamenlijke zonnedak in een SamenZONderAsbest project is dus op verschillende manieren efficiënter.

Meer informatie

Voordelen dak eigenaar Pilot Groningen

Voordelen dak eigenaar Pilot Groningen:

 

 • Uw asbestdak van kostenpost naar opbrengst
 • Een uitgebreide check van uw dak ter waarde van € 2.500,-
 • Een langjarige huuropbrengst die bijdraagt aan de kosten van sanering en het nieuwe dak
 • Na 15 jaar eigenaar van de gehele zonnepanelen installatie
 • Het asbest wordt gesaneerd
 • Verzekerbaarheid van het pand neemt toe
 • Advies en ontzorging in het traject
 • Directe waardestijging van het onderpand en betere verkoopbaarheid
 • Een lokale energie coöperatie plaatst een zonnepaneleninstallatie
 • Opbrengsten uit het PostCodeRoos project op eigen dak bij deelname
 • Geen last van onderhoud en beheer van de zonnepanelen installatie, dit regelt de lokale energie coöperatie
 • Versterking verbinding met de omwonenden, energie verbindt mensen!

Voordelen Energie Coöperatie Pilot Groningen

Voordelen Energie Coöperatie Pilot Groningen:

 

 • Een beschikbaar dak voor een PostCodeRoos project
 • Een nieuwe dak, dus een lagere kans op onderhoud gedurende de looptijd van het project
 • Zonne-energie voor mensen met een ongeschikt dak
 • Zonne-energie voor mensen met een huurwoning
 • Zonne-energie voor mensen die wonen in beschermd dorpsgezicht
 • Lagere installatie kosten door grotere schaal zonnedak
 • Blijven profiteren van zonne-energie bij verhuizing binnen het postcodegebied
 • Collectief zonnedak esthetisch mooier
 • Een voucher ter waarde van €2.500,- voor professionele ondersteuning bij het PostCodeRoos project