In het kort

Veel asbest ligt op daken en het moment van de asbestsanering is een natuurlijk tijdstip om te overwegen ook zonnepanelen te plaatsen. Bij het project SamenZONderAsbest wordt het dak, dat u zelf heeft laten saneren en renoveren van asbest, voorzien van zonnepanelen. De panelen zijn in het bezit van een energie coöperatie. De dakeigenaar hoeft zelf niet te investeren in de zonnepaneleninstallatie.   Wel kan hij meeprofiteren van de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit middels een jaarlijkse korting op de energiebelasting. SamenZONderAsbest combineert verschillende stimuleringsmaatregelen zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk.

Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Voor de sanering van het dak bestaan op dit moment alleen op provinciaal niveau stimuleringsregelingen die ook per provincie verschillen. Voor de energietransitie zijn op elk overheidsniveau stimuleringsregelingen beschikbaar. In het kader van een SamenZONderAsbest project wordt in ieder geval gebruikt gemaakt van de SCE-regeling.

Lokaal karakter: samenwerking energiecoöperatie

De eigenaar van een asbesthoudend dak regelt en financiert zelf de sanering en renovatie van het dak. Daarna wordt het gesaneerde dak beschikbaar gesteld aan een (lokale) energiecoöperatie. Deze coöperatie plaatst zonnepanelen op het dak en maakt het- dankzij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) – voor mensen uit de omgeving mogelijk om hiervan financieel te profiteren. 

Voor het beschikbaar stellen van het dak ontvangt de dakeigenaar jaarlijks een vergoeding van de energie coöperatie, dat een mooie bijdrage kan leveren om de gemaakte kosten voor de asbestsanering (deels) terug te verdienen. De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op het geïnstalleerd vermogen op het dak. Het maximaal begrensd vermogen op het dak ligt op 100 kWp. Na een looptijd van 16 jaar wordt de dak eigenaar voor het symbolische bedrag van €1,- zelf eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. Dit stelt de dak eigenaar in staat om nog tenminste 10 jaar zelf zonnestroom op te wekken of voor eigen verbruik of om door te verkopen aan een energieleverancier.  Wanneer er genoeg ruimte op het dak over is, wordt het daarnaast aantrekkelijk om ook zonnepanelen voor eigen verbruik op het dak te laten plaatsen. De kosten voor deze zonnepanelen zijn voor de dak eigenaar zelf, maar het is wel mogelijk om mee te profteren met het inkoopvoordeel van de coöperatie.  Dit draagt bij aan een versnelling van de energietransitie. De gelijktijdige –’in een moeite door’- aanpak van de asbestsanering en het realiseren van het gezamenlijke zonnedak in een SamenZONderAsbest project is dus op verschillende manieren efficiënter.

Met steun van Provincies

De ontwikkeling van de SamenZONderAsbest-formule en de toetsing ervan in de dynamische praktijk wordt gedaan door middel van verschillende Provinciale pilots. Binnen een pilot worden, naast de opgedane ervaringen in eerdere pilots, de stimuleringsmaatregelen die in die Provincie beschikbaar zijn ingepast. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een aanpak die uniform is, door meerdere Provincies wordt ondersteund en ook de basis vormt voor een landelijke aanpak. De SamenZONderAsbest-formule geeft concreet invulling de door de Kamer aangenomen moties (oktober 2018) waarin de koppeling gelegd wordt tussen de asbestopgave en de verduurzamingsopgave en het expliciet verzoek om in overleg met decentrale overheden te komen met een opschaalbare oplossing.

Meer informatie

Voordelen dakeigenaar

Voordelen dakeigenaar:

 

 • Van kostenpost naar een dak met meerwaarde
 • Een uitgebreide en kosteloze dakcheck
 • Voor een looptijd van 16 jaar lang jaarlijks een vergoeding die bijdraagt aan de kosten van sanering van het nieuwe dak 
 • Na 16 jaar eigenaar van de gehele zonnepaneleninstallatie
 • Het dak wordt asbestvrij
 • Verzekerbaarheid van het pand neemt toe
 • Advies en ontzorging in het traject
 • Directe waardestijging van het onderpand en (daardoor) betere verkoopbaarheid
 • Een lokale energie coöperatie plaatst een zonnepaneleninstallatie
 • Deelname aan het zonnecollectief is mogelijk middels het kopen van zonparticipaties
 • Geen kosten aan onderhoud en beheer van de zonnepanelen installatie, dit regelt de lokale energiecoöperatie
 • Nauwer contact met de omwonenden, energie verbindt mensen!

Voordelen energiecoöperatie

Voordelen energiecoöperaties:

 

 • Een nieuw dak op een presenteerblaadje
 • Haalbaarheidsstudie op kosten van de Provincie, inclusief constructieberekening.  
 • Bijdragen in kosten voor professionele ondersteuning
 • Levert een bijdrage aan de energietransitie en asbest verdwijnt (creëert een veiligere omgeving).  
 • Een beschikbaar dak voor een SCE-project.
 • Deelnemers met een ongeschikt dak, huurwoning of woning met beschermd dorpsgezicht dragen bij aan energietransitie, ondanks dat zij zelf geen panelen plaatsen.