In het kort

Veel asbest ligt op daken en het moment van de asbestsanering is een natuurlijk tijdstip om te overwegen ook zonnepanelen te plaatsen. In een SamenZONderAsbest project wordt een asbestdak gesaneerd en wordt op het nieuwe dak een zonnepaneleninstallatie geplaatst, zonder dat de dak eigenaar zelf hoeft te investeren in de zonnepaneleninstallatie. Wel kan hij meeprofiteren van de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit middels een jaarlijkse korting op de energiebelasting. SamenZONderAsbest combineert verschillende stimuleringsmaatregelen zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk.

Postcoderoosregeling

Voor de sanering van het dak bestaan op dit moment alleen op provinciaal niveau stimuleringsregelingen die ook per provincie verschillen. Voor de energietransitie zijn op elk overheidsniveau stimuleringsregelingen beschikbaar. In het kader van een SamenZONderAsbest project wordt in ieder geval gebruikt gemaakt van de Postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief).

Lokaal karakter: samenwerking energiecoöperatie

Een eigenaar van een asbestdak die het voornemen heeft om deze te saneren, stelt het gesaneerde dak daarna beschikbaar aan een lokale energiecoöperatie. Deze coöperatie plaatst zonnepanelen op het dak en maakt het – dankzij de Postcoderoosregeling – voor mensen uit de omgeving mogelijk om hiervan te profiteren.

Door het dak voor een Postcoderoosproject beschikbaar te stellen aan een lokale energie coöperatie ontstaan voor de dakeigenaar extra inkomsten en dus een extra dekking voor de investering. Het wordt bovendien aantrekkelijk om meer zonnepanelen op het dak te plaatsen dan dat op de locatie voor het eigen energieverbruik nodig is. Dit draagt bij aan een versnelling van de energietransitie. De gelijktijdige –’in een moeite door’- aanpak van de asbestsanering en het realiseren van het gezamenlijke zonnedak in een SamenZONderAsbest project is dus op verschillende manieren efficiënter.

Met steun van Provincies

De ontwikkeling van de SamenZONderAsbest-formule en de toetsing ervan in de dynamische praktijk wordt gedaan door middel van verschillende Provinciale pilots. Binnen een pilot worden, naast de opgedane ervaringen in eerdere pilots, de stimuleringsmaatregelen die in die Provincie beschikbaar zijn ingepast. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een aanpak die uniform is, door meerdere Provincies wordt ondersteund en ook de basis vormt voor een landelijke aanpak. De SamenZONderAsbest-formule geeft concreet invulling de door de Kamer aangenomen moties (oktober 2018) waarin de koppeling gelegd wordt tussen de asbestopgave en de verduurzamingsopgave en het expliciet verzoek om in overleg met decentrale overheden te komen met een opschaalbare oplossing.

Meer informatie

Voordelen dak eigenaar

Voordelen dakeigenaar:

 

 • Van kostenpost naar een dak dat winst oplevert
 • Een uitgebreide en kosteloze dakcheck
 • Een lang of meerjarige huuropbrengst die bijdraagt aan de kosten van sanering en het nieuwe dak
 • Na 15 jaar eigenaar van de gehele zonnepanelen installatie
 • Het dak wordt asbestvrij
 • Verzekerbaarheid van het pand neemt toe
 • Advies en ontzorging in het traject
 • Directe waardestijging van het onderpand en (daardoor) betere verkoopbaarheid
 • Een lokale energie coöperatie plaatst een zonnepaneleninstallatie
 • Opbrengsten uit het Postcoderoosproject op eigen dak bij deelname
 • Geen last van onderhoud en beheer van de zonnepanelen installatie, dit regelt de lokale energiecoöperatie
 • Nauwer contact met de omwonenden, energie verbindt mensen!

Voordelen Energie Coöperatie

Voordelen energiecoöperaties:

 

 • Een beschikbaar dak voor een PostCodeRoos project
 • Een nieuw dak, dus een lagere kans op onderhoud gedurende de looptijd van het project
 • Zonne-energie voor mensen met een ongeschikt dak
 • Zonne-energie voor mensen met een huurwoning
 • Zonne-energie voor mensen die wonen in een woning met beschermd dorpsgezicht
 • Lagere installatie kosten door grotere omvang van het zonnedak
 • Blijvend profiteren van zonne-energie bij verhuizing binnen het postcodegebied
 • Een collectief zonnedak heeft een uniforme uitstraling en is daardoor esthetisch mooier
 • Bijdrage in de kosten van professionele ondersteuning bij de realisatie van het PostCodeRoos project