In een Samen ZONder Asbest project wordt een asbestdak gesaneerd en wordt op het nieuwe dak een zonnepanelen installatie geplaatst door een lokale Energie Coöperatie. Samen ZONder Asbest combineert verschillende stimuleringsmaatregelen zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan die van de verschillende regelingen afzonderlijk.

Voor de sanering van het dak wordt de rijkssubsidie regeling ingezet. In het kader van de Samen ZONder Asbest pilot wordt deze aangevuld door de Provincie Fryslân wanneer de dak eigenaar het nieuwe dak beschikbaar stelt aan een Energie Coöperatie. Deze coöperatie plaatst zonnepanelen op het dak en maakt het -dankzij de PostCodeRoos regeling- voor mensen uit de omgeving mogelijk om hiervan te profiteren.

De agrosector staat voor een grote opgave om asbestdaken te saneren voor 2024 dit is voor boeren -ondanks de landelijke subsidie regeling- een kostbare zaak. Door het dak voor een PostCodeRoos project beschikbaar te stellen aan een Lokale Energie Coöperatie ontstaat voor de boer een extra verdienmodel en dus een extra dekking voor de investering. Het wordt bovendien aantrekkelijk om meer zonnepanelen op het dak te plaatsen dan de agrariër voor zijn eigen energieverbruik nodig heeft. Het nieuwe dak wordt zo beter benut en dit draagt bij aan een versnelling van de energietransitie. De gelijktijdige –“in een moeite door”- aanpak van de asbest sanering en het realiseren van het gezamenlijke zonnedak in een Samen ZONder Asbest project is dus op verschillende manieren efficiënter.

De Friese pilot, waarin ECoop samenwerkt met LTO noord, heeft als doel om alle aspecten die onderdeel zijn van de SamenZONderAsbest methode in de praktijk te toetsten en zo verder uit te ontwikkelen. Naast de toetsing van de juridische en (bedrijfs-) economische aspecten zijn hierbij het onderzoek naar de financieringsmogelijkheden en het ontwikkelen van arrangementen daarvoor een wezenlijk onderdeel van de pilot (max. 20 daken).

De Samen ZONder Asbest aanpak moet zo vormgegeven gaan worden dat voor alle betrokkenen de beoogde win-win situatie (een aantrekkelijke investeringskeuze) ontstaat waarin zij bovendien gebruik kunnen maken van een efficiënte en praktische werkwijze waarin alle partijen zoveel mogelijk ontzorgd worden.

Meer informatie

Voordelen dak eigenaar

Voordelen dak eigenaar:

 

 • Het asbest wordt gesaneerd
 • Er wordt een nieuw dak geplaatst
 • Verzekerbaarheid van het pand neemt toe
 • Directe stijging van het onderpand
 • Een lokale energie coöperatie plaatst een zonnepaneleninstallatie van tenminste 55.000 kWp
 • €4,50 per m2 subsidie van de Rijksoverheid
 • €4,50 per m2 subsidie van de Provincie Fryslân zonder zelf te investeren in zonnepanelen
 • Mogelijke deelname vraagbundeling LTO Asbestsanering
 • Voorrang in deelname aan het PostCodeRoos project op eigen dak
 • Na 15 jaar eigenaar van de gehele zonnepanelen installatie
 • Geen last van onderhoud en beheer van de zonnepanelen installatie, dit regelt de lokale energie coöperatie
 • Versterking Boer – Burger verbinding

Voordelen Energie Coöperatie

Voordelen Energie Coöperatie:

 

 • Een beschikbaar dak voor een PostCodeRoos project
 • Een nieuwe dak, dus een lagere kans op onderhoud gedurende de looptijd van het project
 • Zonne-energie voor mensen met een ongeschikt dak
 • Zonne-energie voor mensen met een huurwoning
 • Zonne-energie voor mensen die wonen in beschermd dorpsgezicht
 • Lagere installatie kosten door grotere schaal zonnedak
 • Blijven profiteren van zonne-energie bij verhuizing binnen het postcodegebied
 • Collectief zonnedak esthetisch mooier
 • Een voucher ter waarde van €2.500,- voor professionele ondersteuning bij het PostCodeRoos project
 • Meld u aan als belangstellende voor Samen ZONder Asbest