Bildtse Stroom

Bildtse Stroom is een vrijwilligersinitiatief zonder winstoogmerk en is opgericht op 1 november 2014. Bildtse Stroom is de merknaam van “De Bildtse Energiecoöperatie U.A”. De vrijwilligers van Bildtse Stroom werken gezamenlijk aan onderstaande doelen:

  • Duurzame energie lokaal opwekken
  • Lager energie verbruik & lagere energiekosten
  • Energiegelden in onze eigen regio houden

Project in het kort

Energy-type Zonne-energie
Aantal zonnepanelen 800 (4 x 200)
Jaarlijks op te wekken +/- 200.000 kWh
Locaties Vier dorpen een eigen zonnedak
Looptijd project 15 jaar
Kosten per zonnepaneel € 99,-
Verwachte opbrengst per paneel 250 kWh per jaar
Verwachte jaarlijkse korting op de energierekening € 30,-
Verwachte jaarlijkse contributie € 17,50
Verwachte jaarlijkse voordeel per saldo € 12,50
Verwachte terugverdientijd 8 jaar

Wat is het PostCodeRoos project van Bildtse Stroom?

Gemeente Waadhoeke (voormalig gemeent ‘t Bildt) telt een groot aantal dorpskernen. Met het project ‘Samen Zon’ wordt door Bildtse Stroom de start gemaakt om coöperatief lokale en duurzame energie op te wekken. Bildtse Stroom wil iedereen “op ‘t Bildt” de kans geven om te profiteren van zonne-energie door een aantal installaties van ongeveer 200 zonnepanelen te plaatsen in:

  • Sint Annaparochie
  • Vrouwenparochie
  • Oudebildtzijl
  • Sint Jacobiparochie

Wat betekent dit voor de deelnemers van de coöperatie?

Inwoners van ‘t Bildt krijgen de kans om samen met Bildtse Stroom lokale en duurzame energie op te wekken. Door mee te doen profiteren zij de komende 15 jaar van duurzame en lokaal opgewekte energie, en van een lagere energierekening.  Deelnemers kopen één of meerdere zonnepanelen in het project voor € 99,- in de vorm van zonnecertificaten. In ruil voor hun deelname ontvangen zij jaarlijks, de komende 15 jaar, per saldo een energiebelastingkorting van € 12,50 op hun energierekening. Dit geldt voor ieder aangekocht zonnecertificaat.

Rekenvoorbeeld

Stel u verbruikt jaarlijks zo’n 3.000 kWh aan elektriciteit en u doet mee met 10 zoncertificaten.

Verbruik 3.000 kWh
Opbrengst per paneel 250 kWh
Aantal panelen 10
Kosten per paneel € 99,-
Totale inleg (10x € 99,-) € 990,-

Prognose

Verwachte korting per certificaat per jaar € 30,-
Verwachte contributie per paneel per jaar € 17,50
Verwachte korting per saldo per paneel € 12,50
Verwachte korting per saldo totaal per jaar € 125,-
Verwachte korting over 15 jaar € 1.875,-

Na 15 jaar heeft u dus naar verwachting € 1.875,- korting ontvangen op uw energierekening met een inleg van € 990,-.

Let op: dit betreft een voorbeeldproject uit 2018, de werkelijke cijfers voor het huidige jaar kunnen verschillen. Dit voorbeeldproject is puur ter indicatie.