Coöperatieve vereniging “Mei-inoar Grien” U.A.

Mei-inoar Grien is een vrijwilligersinitiatief zonder winstoogmerk en is opgericht op 7 april 2015. Mei-inoar Grien is de merknaam van Coöperatieve vereniging “Mei-inoar Grien”. De vrijwilligers van Mei-inoar Grien werken gezamenlijk aan onderstaande doelen:

  • Duurzame energie lokaal opwekken
  • Lager energie verbruik & lagere energiekosten
  • Energiegelden in onze eigen regio houden

Project in het kort

Energy-type Zonne-energie
Aantal zonnepanelen 800 (4 x 200)
Jaarlijks op te wekken +/- 200.000 kWh
Locaties Vier dorpen een eigen zonnedak
Looptijd project 15 jaar
Kosten per zonnepaneel € 99,-
Verwachte opbrengst per paneel 250 kWh per jaar
Verwachte jaarlijkse korting op de energierekening € 30,-
Verwachte jaarlijkse contributie € 17,50
Verwachte jaarlijkse voordeel per saldo € 12,50
Verwachte terugverdientijd 8 jaar

Wat is Samen Zon van Mei-inoar Grien voor project?

Gemeente Ferwerderadiel telt een groot aantal dorpskernen. Met het project Samen Zon wordt door Mei-inoar Grien de start gemaakt om coöperatief lokale en duurzame energie op te wekken. Mei-inoar Grien wil iedereen in Ferwerderadiel de kans geven om te profiteren van zonne-energie door een aantal installaties van ongeveer 200 zonnepanelen te plaatsen in:

  • Wanswerd
  • Jislum
  • Burdaard
  • Marrum

Wat betekent dit voor de deelnemers

Deelnemers uit gemeente Ferwerderadiel krijgen de kans om samen met Mei-inoar Grien lokale en duurzame energie op te wekken. Door mee te doen profiteren zij de komende 15 jaar van duurzame en lokaal opgewekte energie, en van een lagere energierekening.  Deelnemers kopen één of meerdere zonnepanelen in het project voor € 99,- in de vorm van zonnecertificaten. In ruil voor hun deelname ontvangen zij jaarlijks, de komende 15 jaar, per saldo een energiebelastingkorting van € 12,50 op hun energierekening. Dit geldt voor ieder aangekocht zonnecertificaat.

Rekenvoorbeeld

Stel u verbruikt jaarlijks zo’n 3.000 kWh aan elektriciteit en u doet mee met 10 zoncertificaten.

Verbruik 3.000 kWh
Opbrengst per paneel 250 kWh
Aantal panelen 10
Kosten per paneel € 99,-
Totale inleg (10x € 99,-) € 990,-

Prognose

Verwachte korting per certificaat per jaar € 30,-
Verwachte contributie per paneel per jaar € 17,50
Verwachte korting per saldo per paneel € 12,50
Verwachte korting per saldo totaal per jaar € 125,-
Verwachte korting over 15 jaar € 1.875,-

Na 15 jaar heeft u dus naar verwachting € 1.875,- korting ontvangen op uw energierekening met een inleg van € 990,-.