Lokale opwek, lokaal verbruik

De energietransitie is niet alleen een noodzaak, maar ook een kans voor de samenleving. Overal in Nederland werken mensen samen, verenigd in inmiddels bijna 1.000 energie coöperaties, om door middel van energiebesparingsprogramma’s of opwekprojecten de energietransitie en de samenleving vooruit te helpen.

Energiecoöperatie

Een dakeigenaar stelt het dak dat hij zelf heeft laten saneren en renoveren van asbest beschikbaar aan een lokale energiecoöperatie. De coöperatie plaatst zonnepanelen op het dak en maakt het – dankzij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking – voor mensen uit de omgeving mogelijk om hiervan te profiteren. 

Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking stimuleert de overheid deze (coöperatieve) ontwikkeling. Dit omdat groen en duurzaam beter is, maar ook omdat zij de samenwerking tussen burgers wil stimuleren. Zo levert het werken aan verduurzaming op verschillende manieren energie op voor de samenleving!

De aanpak

In de pilotprojecten van SamenZONderAsbest heeft ECoop, samen met provincies een aanpak ontwikkeld waarin dakeigenaren en overige burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Kenmerkend voor de aanpak is dat verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd, zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk. De coöperatie waarmee de dak eigenaar in een SamenZONderAsbest project samenwerkt, maakt gebruik van de SCE-regeling waarmee de deelnemende burgers financieel kunnen profiteren van een rendement vergoeding. 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als energiecoöperatie ? Vul dan onderstaand formulier in

  • Contactformulier

 

Meer informatie

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking heeft in 2021 de Regeling Verlaagd Tarief (ofwel Postcoderoosregeling) vervangen. De SCE-regeling biedt ondersteuning aan energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren  (VVE’s) bij het opwekken van duurzame energie. Met als voordeel: de groep potentiële deelnemers is flink toegenomen.  

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 

Op grond van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking kunnen energiecoöperaties en VvE’s subsidie ontvangen voor een coöperatieve productie-installatie die hernieuwbare elektriciteit opwekt. Dit betreft productie-installaties in de categorieën zon, wind en waterkracht. De coöperatie of VvE ontvangt hiermee een vaste subsidie vergoeding voor de productie van coöperatief opgewekte duurzame energie. 

De subsidie is een exploitatiesubsidie: de subsidie wordt betaald voor de productie van elektriciteit, uitgedrukt in het geproduceerd aantal kWh. Met het verstrekken van de subsidie wordt gedurende vijftien jaar het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Dit verschil wordt ook wel de onrendabele top genoemd. Daarbij wordt een redelijk rendement op eigen vermogen gehanteerd. 

(Bron: hieropgewekt. Stichting Buurkracht, waar ECoop/SamenZONderAsbest onder valt, vormt samen met onder andere Hier de Participatiecoalitie) 

De regeling is bedoeld om lokale opwek met productie-installaties voor hernieuwbare energie te ondersteunen. Voor de bepaling van het gebied waarbinnen de energiecoöperatie haar leden van werven wordt er gebruik gemaakt van de postcoderoos 

 

Wat is een Postcoderoos? 

Een Postcoderoos is een afgebakend postcodegebied waarbinnen de productie-installatie ligt. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos. Het Postcoderoosgebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden (die de blaadjes van de roos vormen). De leden van een energiecoöperatie of VVE die gezamenlijk eigenaar zijn van de opwekinstallatie moete binnen dit postcoderoosgebied woonachtig zijn. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 Ampère). 

Sinds 1 januari 2016 is het begrip Postcoderoos verruimd en mag de productie-installatie ook in een van de blaadjes gesitueerd zijn, het administratieve centrum mag dus als het ware één viercijferig gebied worden opgeschoven. Op deze manier kunnen coöperaties ook gebruik maken van daken aan de randen van de roos c.q. de kans om aan het project deel te nemen voor meer mensen mogelijk te maken. 

 

Voordelen voor locatie-eigenaar, coöperatie en deelnemer 

Ook met de SCE-regeling ontvangt de locatie-eigenaar huur en ontstaan er voor de coöperatie middelen om te investeren in andere lokale initiatieven. Voor elke individuele deelnemer is meedoen aan een collectief zonnedak eenvoudiger en vrijer geworden. Voorheen ontving elke deelnemer een energiebelastingkorting via de energieleverancier, bedoeld als korting op de energierekening. Met de SCE-regeling verloopt de financiële vergoeding, die voortaan vrij te besteden is door de deelnemers, via de coöperatie. 

Het realiseren van een collectief zonnedak heeft hiermee iets weg van crowdfunding. Door te investeren in een stukje zonnedak draagt elke deelnemer eraan bij dat er daadwerkelijk een zonnedak komt. Als compensatie ontvangt elke deelnemer een rentepercentage over de inleg. Dat bedrag kan worden gezien als groene korting op de energierekening, maar kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Doordat deelnemers vrij zijn waaraan ze hun vergoeding besteden en deelname is losgekoppeld van het eigen thuisverbruik, is de groep potentiële deelnemers flink toegenomen. Zo kunnen nu ook mensen meedoen die al zonnepanelen op het eigen dak hebben liggen. Wie er ook mee-investeert: de lokale omgeving profiteert sowieso. 

Verdienmodel voor de regio

De elektriciteit die de gezamenlijke installatie opwekt wordt door de coöperatie verkocht aan een energiebedrijf. De coöperatie sluit hiervoor een overeenkomst met een energiebedrijf waarin de afspraken over onder meer de prijs (terug leververgoeding) zijn vastgelegd. Deze jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de lopende jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze exploitatiekosten zijn onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratiekosten, verzekeringskosten en de kosten van de jaarlijkse algemene leden vergadering. Als er geld overblijft na aftrek van de exploitatiekosten dan stemmen de leden op de jaarlijkse ALV wat er met dit overschot gebeurd.