Veel belangstelling voor Samen ZONder Asbest, deelnemers geselecteerd!

Na de presentatie van SamenZONderasbest op 15 september hebben ruim honderd eigenaren van asbest daken en verschillende energie coöperaties hun belangstelling voor deelname aan de pilot gemeld. Met alle dak eigenaren die zich aangemeld hebben is een inventariserend gesprek gevoerd. Zo is bepaald of de aanmelding geschikt is voor deelname aan de pilot. Niet alle … Lees meer

Aftrap Friese pilot Samen ZONder Asbest

In 2020 moet er in Fryslân 500 Megawatt aan zonnepanelen liggen. Om dit mede mogelijk te maken, heeft de provincie een nieuwe subsidieregeling ontwikkeld: ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Gedeputeerde Schrier presenteert de regeling, samen met Trienke Elshof (LTO Noord) en Raymond Kruyer (ECoop), op vrijdag 15 september. Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom. … Lees meer