Vanaf 1 april: nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Vanaf 1 april 2021 geldt de ‘nieuwe’ Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) . Deze regeling vervangt de huidige Postcoderoosregeling. Met deze regeling kunnen omwonenden eenvoudiger deelnemen aan duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Deze Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, zoals de ‘nieuwe’ Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) officieel heet, ondersteunt nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie. Met als … Lees meer

Twintig nieuwe SamenZONderAsbestprojecten in Friesland

Het succes van het eerste Friese SamenZONderAsbestproject, een initiatief van ECoop dat onderdeel is van Stichting Buurkracht, heeft geresulteerd in een vervolg: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie geproduceerd wordt. Eigenaren van asbestdaken kunnen zich kosteloos melden … Lees meer

Groningse SamenZONderAsbest pilot uitgebreid

Goed nieuws! Provincie Groningen geeft uit het Nationaal Programma Groningen 100 extra dakchecks. Lees hieronder het persbericht: Stimuleringsregeling SamenZonderAsbest uitgebreid met 100 daken Aanvragen dakcheck weer mogelijk Met een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma Groningen kan de succesvolle pilot SamenZonderAsbest flink worden uitgebreid. Hierbij werken dakeigenaren en lokale energiecoöperaties samen om … Lees meer

Groningse pilot van start

In 2019 start de SamenZONderAsbest pilot in de Provincie Groningen. Ook in deze pilot is ruimte om 20 asbestdaken te saneren en te veranderen in 20 coöperatieve zonnedaken. Dak eigenaren die voor de Groninger pilot in aanmerking komen ontvangen een dakcheck ter waarde van € 2.500,- Hiermee worden alle kosten die gemaakt moeten worden om … Lees meer

Subsidieplafond Friese pilot bereikt

Vanwege grote belangstelling voor de Friese SamenZONderAsbest pilot is de subsidieplafond eind 2018 bereikt. Een 20 tal asbestdaken worden getransformeerd tot coöperatief zonnedak. Er is voor meer dan 1.000.000 wp aan zonne-energie geïnstalleerd en is er voor meer dan 22.000 m2 asbest gesaneerd.

Veel belangstelling voor Samen ZONder Asbest, deelnemers geselecteerd!

Na de presentatie van SamenZONderasbest op 15 september hebben ruim honderd eigenaren van asbest daken en verschillende energie coöperaties hun belangstelling voor deelname aan de pilot gemeld. Met alle dak eigenaren die zich aangemeld hebben is een inventariserend gesprek gevoerd. Zo is bepaald of de aanmelding geschikt is voor deelname aan de pilot. Niet alle … Lees meer

Aftrap Friese pilot Samen ZONder Asbest

In 2020 moet er in Fryslân 500 Megawatt aan zonnepanelen liggen. Om dit mede mogelijk te maken, heeft de provincie een nieuwe subsidieregeling ontwikkeld: ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Gedeputeerde Schrier presenteert de regeling, samen met Trienke Elshof (LTO Noord) en Raymond Kruyer (ECoop), op vrijdag 15 september. Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom. … Lees meer