Groningse SamenZONderAsbest pilot uitgebreid

Goed nieuws!

Provincie Groningen geeft uit het Nationaal Programma Groningen 100 extra dakchecks. Lees hieronder het persbericht:

Stimuleringsregeling SamenZonderAsbest uitgebreid met 100 daken
Aanvragen dakcheck weer mogelijk

Met een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma Groningen kan de succesvolle pilot SamenZonderAsbest flink worden uitgebreid. Hierbij werken dakeigenaren en lokale energiecoöperaties samen om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen.

De belangstelling van dakeigenaren voor de stimuleringsregeling is groot. In de aanmeldperiode januari-april zijn 182 aanvragen binnen gekomen voor 20 beschikbare plaatsen. De aanmeldingen betreffen vooral asbestdaken op boerderijen, maar ook op bedrijfsgebouwen en woonboerderijen. Eind april is hieruit is een top 60 van potentieel geschikte daken samengesteld. Tot nu toe zijn 8 dakchecks uitgegeven, waarvan 2 daken zijn onderzocht en goedgekeurd. Ook verschillende lokale energiecoöperaties hebben gereageerd. Zij willen graag gebruikmaken van gesaneerde daken voor het opwekken van duurzame energie, samen met omwonenden.

Dakcheck

Dankzij de NPG-bijdrage is de stimuleringsregeling SamenZonderAsbest weer opengesteld. Er kunnen 100 extra asbestdaken vervangen worden en voorzien van zonnepanelen. Het totaal komt hiermee op 120 zonnedaken. Dakeigenaren kunnen een dakcheck aanvragen, waarmee onderzocht wordt of hun dak geschikt is voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen. Zo moet de dakconstructie sterk genoeg zijn voor het gewicht van de panelen.

Belangstellenden voor een dakcheck kunnen nog tot 15 november 2019 een aanvraag indienen via de website samenzonderasbest.nl.

Win-win

“We zijn blij dat we met behulp van het Nationaal Programma Groningen tegemoet kunnen komen aan de grote behoefte van dakeigenaren om hun asbestdaken om te ruilen voor zonnedaken. Daarmee versnellen we zowel de asbestsanering als de lokale opwek van duurzame energie als alternatief voor aardgas. Een win-winsituatie”, zegt gedeputeerde Nienke Homan.

De pilot SamenZonderAsbest wordt uitgevoerd door Ecoop in samenwerking met de LTO-Noord. De verlenging van SamenZonderAsbest is een van de 21 projecten van de provincie Groningen, die vandaag een bijdrage kregen vanuit het Nationaal Programma Groningen.

Terug naar het overzicht