Veel belangstelling voor Samen ZONder Asbest, deelnemers geselecteerd!

Na de presentatie van SamenZONderasbest op 15 september hebben ruim honderd eigenaren van asbest daken en verschillende energie coöperaties hun belangstelling voor deelname aan de pilot gemeld. Met alle dak eigenaren die zich aangemeld hebben is een inventariserend gesprek gevoerd. Zo is bepaald of de aanmelding geschikt is voor deelname aan de pilot. Niet alle aanmeldingen bleken geschikt. Sommige daken waren te klein of ongunstig gelegen ten opzichte van de zon en in sommige  gevallen had de eigenaar van het dak niet het voornemen om op korte termijn te gaan saneren. Deze aanmeldingen zijn afgevallen of op de wachtlijst geplaatst. In totaal zijn er veertig daken geselecteerd voor de volgende stap in het proces. Alle aanmelders hebben hierover inmiddels bericht ontvangen en heeft op 30 januari de start bijeenkomst plaats gevonden in zalencentrum ’t Haske te Joure.

Alhoewel deze pilot nu vol is, is het nog steeds goed om aan te melden als belangstellende voor een SamenZONderasbest traject. Dak eigenaren die zich nu aanmelden komen op de wachtlijst en zullen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Wanneer SamenZONderasbest gecontinueerd zal worden zullen dak eigenaren die op de wachtlijst staan het eerst benaderd worden.

Terug naar het overzicht