Dak eigenaren die belangstelling hebben voor SamenZONderAsbest kunnen zich in principe tot 15 november 2019 aanmelden via de website. Indien alle dakchecks voor deze datum zijn vergeven, dan verkorten wij de uiterlijke aanmelddatum. Om te bepalen of uw dak geschikt is voor het project, worden dak eigenaren gevraagd op het aanmeldformulier op de SamenZONderAsbest website in te vullen.

Op basis van deze informatie wordt een eerste selectie gemaakt van en wordt met eigenaren van deze daken een persoonlijk intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt de werking van het project verder toegelicht en worden vragen van de dak eigenaren beantwoord.

Het persoonlijke intakegesprek en de volgorde van aanmelding bepalen of u in aanmerking komt voor één van de 120 dak checks.

Wanneer uw dak geselecteerd is ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Deze dient u te ondertekenen waardoor u uw intentie tot deelname aan SamenZONderAsbest bevestigd. De dakcheck kan dan worden uitgevoerd. Deze dakcheck is voor dak eigenaren in de provincie Groningen kosteloos, omdat de provincie Groningen hiervoor een bedrag van € 2.500,- ter beschikking stelt.

Indien na de dakcheck uw dak geschikt blijkt om een PCR-project te starten, wordt door een coöperatie samen met de omwonende de zonnepanelen geplaatst.

In de pilot SamenZONderAsbest Groningen zijn 120 dakchecks beschikbaar. In een dakcheck wordt onderzocht of uw dak geschikt is voor een SamenZONderAsbest-project.

Onder meer de volgende zaken worden gecheckt:
– of het dak asbest bevat;
– of het dak sterk genoeg is voor zonnepanelen;
– wat kosten en mogelijkheden van aansluiting op het net zijn;
– hoeveel stroom er op uw dak kan worden geproduceerd;
– financiële analyse en advies n.a.v. het beschikbaar stellen van het dak.

Na de dakcheck is duidelijk of uw dak geschikt is voor een SamenZONderAsbest project en een samenwerking met een lokale coöperatie.

Goed nieuws! U kon zich van 24 januari tot 24 april 2019 aanmelden voor een dakcheck pilot in Groningen. Dankzij de bijdrage van Nationaal Programma Groningen zijn er nu extra aanmeldingen mogelijk. Hierdoor is de inschrijfdatum verlengd tot 15 november 2019. Indien alle 120 dakchecks vergeven zijn, wordt de aanmelddatum verkort.

Ja, ECoop beoordeelt de aanmeldingen op datum van binnenkomst. Uiteindelijke deelname aan SamenZONderAsbest Groningen hangt af of het dak geschikt is.

Ja, de aanmelding van de dakcheck dient te worden gedaan voordat de sanering is gestart en de zonnepanelen zijn geplaatst.

Het uitgangspunt is dat de eerste projecten in 2019/2020 worden gerealiseerd.

De installatie wordt geplaatst op privéterrein van de locatie-eigenaar. Wanneer iemand een installatie of een deel daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op de verzekering die hiervoor is afgesloten. Het kan ook voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. De coöperatie sluit ook hiervoor verzekeringen af, die aangesproken worden wanneer er schade ontstaat.

Er wordt bij de notaris een recht van opstal met de locatie eigenaar aangegaan voor een periode van 15 jaar. In een opstalovereenkomst worden verschillende afspraken vastgelegd. In Nederland breekt koop geen huur, waardoor de nieuwe eigenaar de opwek installatie zal moeten respecteren.

De sanering van het asbest dak is een kosten post die vaak gefinancierd moet worden. Het ligt voor de hand om, wanneer je toch met het dak bezig gaat, te kijken of opbrengsten uit zonne-energie bij kunnen dragen in deze saneringskosten. Uiteraard is het zo dat zonnepanelen ook geld kosten. Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn een drietal mogelijkheden:

  • Salderen
  • SDE+ subsidie
  • SamenZONderAsbest
Salderen

Bij een kleinverbruikersaansluiting (tot en met 3 x 80 Ampère) is salderen een mogelijkheid. Met de salderingsregeling wordt de opgewekte elektriciteit op het net ingevoerd. Op een later moment mag deze elektriciteit dan gebruikt worden zonder dat daarvoor betaling verschuldigd is. Dit kan overwogen worden bij een eigen stroomverbruik tot maximaal 25.000 kWh. Bij een hoger verbruik kan salderen financieel niet uit. Dit heeft te maken met de gestaffelde energiebelasting en het feit dat er als eerste gesaldeerd wordt over de top van het verbruik waarbij de energiebelasting lager is. Over dit deel is het rendement bij salderen dus een stuk lager. Daarbij is de mogelijkheid tot salderen op dit moment gegarandeerd tot 2023. Dit geeft onzekerheid met betrekking tot de terugverdientijd. Een ander nadeel van salderen is dat de regeling alleen loont voor het eigen verbruik en dus voor een beperkt aantal panelen (rond de 35). Dit terwijl grote daken ruimte bieden voor meer panelen. Verder is het bij een eventuele verhuizing lastig om de zonnepanelen mee te nemen.

SDE+ subsidie

Bij grootverbruik aansluitingen (groter dan 3 x 80 Ampère) is de SDE+ subsidie een mogelijkheid. Deze subsidie bedraagt maximaal 10,1 cent (voorjaar 2019) per opgewekt kWh en heeft een looptijd van 15 jaar. Voor een SDE+ project is een grootverbruik aansluiting vereist. Indien deze aansluiting niet al aanwezig is, is de opschaling van de bestaande aansluiting vaak een (te) kostbare zaak. De subsidieregeling wordt in drie fases opengesteld tot het budget uitgeput is. In de eerste fases krijgen de aanvragers een lagere vergoeding dan de aanvragers in een latere fase. De ervaring leert dat deze regeling snel overtekend is waardoor vaak niet toegekomen wordt aan de fase waarin de hoogste vergoeding per kWh uitgekeerd wordt. In zijn algemeen kan gesteld worden dat de SDE+ regeling geschikt is voor zeer grootschalige projecten.

SamenZONderAsbest

Binnen SamenZONderAsbest wordt gebruik gemaakt van de PostCodeRoos regeling. Deze regeling strekt tot de teruggave van de energiebelasting over het verbruik tot een maximum van 10.000 kWh. In tegenstelling tot het salderen wordt hierbij gerekend over de eerste staffel (0 – 10.000 kWh) waarin het deel energiebelasting het hoogst is. Een ander voordeel van de PostCodeRoos regeling is dat de coöperatie zorg draagt voor de realisatie van het zonnedak waardoor een deelnemer er verder geen omkijken naar heeft. Daarnaast kan het aandeel in de coöperatie (het aandeel in het opwek project) worden meegenomen bij verhuizing binnen het postcodegebied. Voor meer informatie over de Postcoderoos-regeling verwijzen wij naar de website www.postcoderoosregeling.nl